MK-WOODTRANS s.r.o. - Komplexné riešenie informačných systémov a agrotechnológií

ISAT s.r.o.
Prejsť na obsah
MK-WOODTRANS s.r.o. - Výrub a preprava dreva
MK-WOODTRANS s.r.o. je firmou pôsobiacou na trhu od roku 2014 a ponúka Vám nasledovné tituly:

  • Rozširovanie produkčných blokov resp. tvorba nových
Vykonávame likvidáciu porastov na zarastených trvalých trávnatých plochách, vrátane kompletného spracovania drevnej hmoty a ekologickej likvidácie konárov - štiepkovaním, následne odstránime pne a komplexne vyčistíme pozemok pri použití najmodernejšej techniky aj v tažko dostupných terénoch.

  • Povolenie na výrub
Ponúkame zameranie a vyznačenie stromov, zaznačenie hraníc pozemkov pomocou GPS, vrátane ich mapového zakreslenia. Taktiež kompletne vybavíme žiadosť o výrub stromov, tak aby bola na úrade podaná včas so všetkými náležitosťami. Zabezpečíme náhradnú výsadbu stromov.
TO VŠETKO ZADARMO, RESP. ZA VYŤAŽENÚ ŠTIEPKU.

  • Výrub a prepravu dreva
Zabezpečíme plošný výrub lesných porastov, vrátane kompetného spracovania drevnej hmoty a ekologickej likvidácie konárov, či zvyškov po ťažbe. Zaisťujeme odkúpenie dreva, manipuláciu a dopravu dreva.

  • Kosenie trávy, mulčovanie
Vykonáme kosenie trávnatých plôch, prípadne mulčovanie. Prípravu sena a jeho balíkovanie.
V prípade záujmu, kontaktujte:
Ing. Kruľ Maroš
- konateľ MK-WOODTRANS s.r.o.
+421 907 666 586
krulmaros@gmail.com
Copyright © 2023 ISAT, s.r.o. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Vybavovanie sťažností
IČO: 35951265
DIČ: 2022047577
IČ DPH: SK2022047577


Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra

Návrat na obsah