Výrub a preprava dreva - www.isat.sk

ISAT
Prejsť na obsah

Výrub a preprava dreva: MK-WOODTRANS s.r.o.

Je firmou pôsobiacou na trhu od roku 2014 a ponúka Vám nasledovné služby:
  • Rozširovanie produkčných blokov resp. tvorba nových
Vykonávame likvidáciu porastov na zarastených trvalých trávnatých plochách, vrátane kompletného spracovania drevnej hmoty a ekologickej likvidácie konárov - štiepkovaním, následne odstránime pne a komplexne vyčistíme pozemok pri použití najmodernejšej techniky aj v tažko dostupných terénoch.
  • Povolenie na výrub
Ponúkame zameranie a vyznačenie stromov, zaznačenie hraníc pozemkov pomocou GPS, vrátane ich mapového zakreslenia. Taktiež kompletne vybavíme žiadosť o výrub stromov, tak aby bola na úrade podaná včas a so všetkými náležitosťami. Zabezpečíme náhradnú výsadbu stromov.
To všetko zadarmo resp. za vyťaženú štiepku
Ing. Kruľ Maroš
konateľ
MK-WOODTRANS s.r.o.
+421 907 666 586
  • Výrub a prepravu dreva
Zabezpečíme plošný výrub lesných porastov, vrátane kompletného spracovania drevnej hmoty a ekologickej likvidácie konárov, či zvyškov po ťažbe. Zaisťujeme odkúpenie dreva, manipuláciu a dopravu dreva.
  • Kosenie trávy, mulčovanie
Vykonáme kosenie trávnatých plôch, prípadne mulčovanie. Prípravu sena a jeho balíkovanie.
Užitočné odkazy
Partneri
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra
IČO : 35951265
DIČ : 2022047577
Zostaňte s nami
Vzdialená podpora
Základné údaje o spoločnosti
Nájdete nás každý pracovný deň na pobočke od 7:00 do 16:00, telefonicky nás môžete kontaktovať kedykoľvek.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
IČ DPH : SK2022047577
Návrat na obsah