ISAT-PODATEĽŇA PRE GSAA - Komplexné riešenie informačných systémov a agrotechnológií

ISAT s.r.o.
Prejsť na obsah
ISAT-Podateľňa pre GSAA
Modul slúží na podávanie jednotnej žiadosti na poskytnutie priamych podpôr Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Je kompletne kompatibilná a prepojená so štátnou aplikáciou GSAA, avšak obsajuhe mnoho výdod:

  • Práca v režime offline
  • Importovanie hraníc z GPS prístrojov
  • Reálne zobrazenie nastavovaných výmer
  • Nonstop telefonické techické a odborné poradenstvo
  • Sledovanie a upozorňovanie na prekryvy a na zmeny hraníc užívania nastavovaných výmer pomocou notifikačných e-mailov
  • Jednoduché prevzatie hraníc od susediacich žiadateľov
ISAT-Podateľňa pre GSAA
Copyright © 2023 ISAT, s.r.o. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Vybavovanie sťažností
IČO: 35951265
DIČ: 2022047577
IČ DPH: SK2022047577


Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra

Návrat na obsah