AGROHOLDING - Komplexné riešenie informačných systémov a agrotechnológií

ISAT s.r.o.
Prejsť na obsah
AgroHolding
Softvér AgroHolding pozbiera a zobrazuje všetky elektronické výkazy pracovníkov, kontroluje a porovnáva ich s dochádzkou a GPS sledovaním strojov. Vyhodnocuje ekonomické parametre a vytvára rôzne štatistické a grafické podklady, ktoré potom slúžia na tvorbu miezd, fakturáciu služieb a pre vnútropodnikové analýzy.
Jeho hlavnou výhodou je spájanie viacerých systémov bez nutnosti ich poznania do jedného zobrazenia.
4 úrovne prístupu k dátam:
Pracovníci
Pracovníci svoje pracovné výkazy nahrávajú v jednoduchej "user-friendly" aplikácií - ISAT-Správca MZ v mobiloch a tabletoch, kde majú prístup k internetu. Údaje zadávajú výberom z predpripravených číselníkov - tým sú eliminované chyby pre ekonomické údaje výkazov.
Mechanizátor, agronóm
V tejto úrovni prístupu je umožnené prezerať kompletne všetky činnosti pracovníkov a mať prehľad o vykonanej práci.
Ekonomický úsek
K všetkým pracovným výkazom, ktorý pracovníci odoslali a administrátori potvrdili má ihneď prístup ekonomický úsek podniku. Pracovné výkazy slúžia ako podklady na vyhotovenie miezd a na fakturábiu služieb.
Vedenie
Vedenie podniku má tiež prístup k týmto dátam, vďaka ktorým môže vytvárať štatistiky a analýzy. Správne nastavený tok informácií výrazne uľahčí rozhodovanie a dodá prehľad o stavu podniku.
Výhody
  • Odpadá papierové vypisovanie výkazov, ich osobné odovzdávanie aj prepisovanie do ekonomických softévrov
  • Prepojenie s ekonomickými softvérmi, s dochádzkou a s GPS sledovaním strojov
Modul Váha
Slúži na online zápis váženia. Prepojenie Vašej elektronickej váhy na podniku s aplikáciou ISAT-Správca umožní Vašim pracovníkom načítať a ukladať záznamy z váhy bez vystúpenia z vozidla.

Copyright © 2023 ISAT, s.r.o. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Vybavovanie sťažností
IČO: 35951265
DIČ: 2022047577
IČ DPH: SK2022047577


Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra

Návrat na obsah