AgroCont - www.isat.sk

ISAT
Prejsť na obsah

AgroCont - agronomická evidencia  jednoduchorýchlo

AgroCont © predstavuje jednoduchý počítačový program, vyvinutý priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby pre potreby poľnohospodárskej, ovocinárskej a zeleninárskej prvovýroby spĺňajúci stanovené kontrolné požiadavky ÚKSÚP a EÚ. Slúži na vedenie evidencie spotreby hnojív, osív, chemických prípravkov a  iných  povinností uvedených v správnej farmárskej praxi a je založený na používaní tradičných dokladov upravených pre použitie v elektronickej forme pre kontrolné orgány. Jednotlivé údaje sú zadávané priamo počas výrobného procesu bez zbytočnej administratívnej záťaže. Súčasne program vykonáva aj kontrolu vstupných údajov v čase zadávania. Program  je možné prepojiť na ekonomické programy a Mzdy.
Čo zahŕňa tento softvér?
Prehľad najdôležitejších funkcií
  • Elektronické podávanie výstupov na ÚKSÚP
  • Kontrola vstupných údajov
  • Elektronická kniha honov
  • Denník pasenia
  • Výkazy prác, sklady, PHM
  • IP v zeleninárstve, ovocinárstve a vinohradníctve
  • Prepojenie s ekonomickými softvérmi Helios, Intes, Noris
  • Správna farmárska prax
  • Vnútropodnikové štatistiky a analýzy
  • Prepojenie s webovou aplikáciou ISAT-Správca

Softvér pozostáva z nasledovných modulov:
Jednotlivé časti systému predstavujú komplex modulov fungujúcich ako celok alebo ako samostatné jednotky.
Minimálne systémové požiadavky
- Windows 7 alebo vyššia verzia

- aspoň 1 GB voľného diskového priestoru (HDD)

- min. 2 GB RAM pamäte

- kancelársky balík MICROSOFT OFFICE (MS Excel, MS Word)
Užitočné odkazy
Partneri
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra
IČO : 35951265
DIČ : 2022047577
Zostaňte s nami
Vzdialená podpora
Základné údaje o spoločnosti
Nájdete nás každý pracovný deň na pobočke od 7:00 do 16:00, telefonicky nás môžete kontaktovať kedykoľvek.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
IČ DPH : SK2022047577
Návrat na obsah