Zoznam - Komplexné riešenie informačných systémov a agrotechnológií

ISAT s.r.o.
Prejsť na obsah
ISAT-Holding
Inštruktážne videá
 1. Ako pridať novú organizáciu do číselníka
 2. Ako upraviť údaje pre organizáciu
 3. Ako odstrániť organizáciu z číselníka
 4. Ako pridať nové stredisko do číselníka
 5. Ako upraviť údaje pre stredisko
 6. Ako odstrániť stredisko z číselníka
 7. Ako pridať nový výkon
 8. Ako upraviť výkon v číselníku
 9. Ako odstrániť výkon z číselníka
 10. Ako pridať nový stroj do číselníka
 11. Ako upraviť údaje pre stroj
 12. Ako odstránim stroj z číselníka
 13. Ako nastaviť vnútropodnikovú sadzbu stroja

 14. Ako skryť vybraný stroj v elektronických výkazoch
 15. Ako pridať nového pracovníka do číselníka
 16. Ako upraviť základné údaje pracovníka
 17. Ako odstrániť pracovníka z číselníka
 18. Ako priradiť výkon a stredisko pracovníkovi
 19. Ako vytvoriť pracovníkovi prístup do elektronických výkazov
 20. Ako nastaviť, aby mohol pracovník vypĺňať el. výkazy za niekoho iného
 21. Ako nastaviť pracovníkovi kontrolu hodín vo výkaze s hodinami z dochádzkového systému
 22. Ako zmeniť pracovníkovi PIN pre dochádzkový systém
 23. Ako pridať nový druh práce
 24. Ako upraviť vybraný druh práce
 25. Ako odstrániť druh práce z číselníka
 26. Ako zadať fakturačnú cenu na druh práce
 27. Ako nastavím "Spracované množstvo práce" vo výkazoch ako povinný údaj
 28. Ako nastavím výber parcely / miesta / kategórie vo výkazoch ako povinný údaj



 29. Ako pridám novú parcelu do číselníka
 30. Ako upravím parcelu v číselníku
 31. Ako odstránim parcelu z číselníka
 32. Ako ukončím výrobu plodiny na parcele
 33. Ako nastavím plodinu budúceho roka na parcele
 34. Ako rozdelím parcelu, ak na nej chcem pestovať viacero plodín
 35. Ako pridám nové miesto do číselníka
 36. Ako upravím miesto v číselníku
 37. Ako odstránim miesto z číselníka
 38. Ako pridám novú komoditu do číselníka
 39. Ako upravím komoditu v číselníku
 40. Ako odstránim komoditu z číselníka
 41. Ako pridám novú zákazku do číselníka
 42. Ako upravím zákazku v číselníku
 43. Ako odstránim zákazku z číselníka
 44. Ako nastavím základnú sadzbu na vybraný druh práce

 45. Ako skryjem vo výkazoch vybraný druh práce
 46. Ako nastavím pracovníkovi základnú hodinovú sadzbu

 47. Ako nastaviť druh práce "dovolenka" alebo "PN" bez kontroly s ISAT Dochádzkou
Copyright © 2023 ISAT, s.r.o. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Vybavovanie sťažností
IČO: 35951265
DIČ: 2022047577
IČ DPH: SK2022047577


Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra

Návrat na obsah