ISAT, s.r.o.

- je organizácia, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti tvorby technicko-softvérovej podpory pri výrobe agrokomodít, poradenstvo a zavádzanie ekonomicky efektívneho systému hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií. >>> ďalej

AgroCont© - informačný systém

Informačný systém AgroCont© predstavuje jednoduchý počítačový program, ktorý umožňuje zhromažďovať a kontrolovať časovo dlhodobé záznamy a informácie o všetkých pracovných operáciách a materiálovom toku pri produkcii agrokomodít. >>> ďalej

AgroGPS© - informačné technológie

AgroGPS© - Efektívny systém hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií. Použitie informačných technológií predstavuje v súčasnosti určitú možnosť zníženia nákladov a zvýšenia efektivity hospodárenia na pôde. >>> ďalej

Informačné technológie


Odber pôdnych vzoriek pre ASP

Agrochemické skúšanie pôd (ASP) predstavuje jedinečný zdroj údajov, na základe ktorých je možné efektívne manažovať hnojenie. Vyhláška 338/2005 Z.z. ustanovuje podnikateľom v poľnohospodárstve povinnosť raz za 6 rokov vykonať alebo zabezpečiť odber pôdnych vzoriek pre agrochemické skúšanie pôd (ASP). Na základe poznania stavu zásob živín pozemkov je možné racionálne regulovať hnojenie fosforom, draslíkom, resp. horčíkom, prípadne vápnenie podľa stavu pôdnej reakcie. Aktuálne výsledky ASP sú aj predmetom kontrol po získaní dotácií.

Poskytujeme kompletný výkon agrochemického skúšania pôd podľa uvedenej vyhlášky. Pre túto činnosť spoločnosť získala poverenie na výkon odberu pôdnych vzoriek pre agrochemické skúšanie pôd od Odboru pôdy a výživy rastlín ÚKSÚP.

Čítať celý článok...
 
Mapovanie variability obsahu živín

Pri odbere pôdnych vzoriek využívame systém záznamu geografickej polohy každej vzorky prostredníctvom GPS. Priradením obsahu jednotlivých prvkov k presnej geografickej polohe je možné získať presné mapy obsahu živín.  Výsledky  mapovania je možné zobraziť aj v kategóriách zásobenosti pôdy podľa kritérií stanovených vyhláškou 338/2005 Z.z. (MEHLICH III).  Tieto informácie poskytujú obraz o výskyte možnej variability obsahu živín, čo možno využiť na variabilné dávkovanie hnojív v rámci parciel.

Čítať celý článok...
 
Zónové hnojenie

V súčasnej ekonomickej situácii hnojenie podľa skutočnej potreby vychádzajúcej z výsledkov rozboru pôdy si dnes málokto môže dovoliť. Po zadaní množstva financií, ktoré podnik môže vyčleniť na hnojenie fosforom a draslíkom je možné proporcionálne znížiť potrebu hnojenia.  Výsledkom je prerozdelenie aplikačných dávok hnojiva tak, že zóny pozemkov s relatívne vyššou zásobou sa z hnojenia vynechávajú. Hnojenie sa vykonáva iba v zónach s nižšou zásobou.

Čítať celý článok...
 
Spracovanie úrodových máp

Zaznamenávaním výšky hektárovej úrody obilným kombajnom možno získať informácie o výskyte zón pozemkov s rozdielnou úrodnosťou – úrodové mapy. Princíp získavania údajov z obilných kombajnov spočíva v meraní prietoku zberaného produktu úrodovým snímačom umiestneným v zrnovom dopravníku so súčasným meraním vlhkosti. Tieto údaje sú zaznamenávané v spojení s údajmi o geografickej polohe z antény GPS.

Čítať celý článok...
 
Variabilné hnojenie

Odber pôdnych vzoriek využitím systému  GPS poskytuje prehľad o variabilite obsahu živín v pôde. Ak nie je obsah živín na celej parcele vyrovnaný, tak hnojením rovnakou dávkou by sa vyhnojili určité časti pozemkov, ktoré by sa hnojiť nemuseli. Variabilné hnojenie predstavuje aplikovanie rozdielnych dávok hnojiva v rámci jednej parcely. Tento spôsob hnojenia umožňuje, pri súčasnom optimálnom vyhnojení pozemkov, znížiť náklady na hnojenie, skrátenie času a zmenšenie výmery hnojenia.

Variabilné hnojenie je možné vykonávať manuálnym prestavovaním množstva hnojiva priamo v traktore, alebo automatizovanou reguláciou palubným počítačom.  Nie je potrebné kupovať novú techniku!! Je možné použiť aj staršie rozmetadlá. Technickú výbavu pre variabilné hnojenie je možné dodatočne namontovať prakticky na všetky druhy rozmetadiel.

Čítať celý článok...
 


ISAT - ponuka

Kontakt

www.isat.sk
e-mail:
isat@isat.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Sídlo spoločnosti

Chrenovská 14, Nitra 949 01

Referencie