ISAT, s.r.o.

- je organizácia, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti tvorby technicko-softvérovej podpory pri výrobe agrokomodít, poradenstvo a zavádzanie ekonomicky efektívneho systému hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií. >>> ďalej

AgroCont© - informačný systém

Informačný systém AgroCont© predstavuje jednoduchý počítačový program, ktorý umožňuje zhromažďovať a kontrolovať časovo dlhodobé záznamy a informácie o všetkých pracovných operáciách a materiálovom toku pri produkcii agrokomodít. >>> ďalej

AgroGPS© - informačné technológie

AgroGPS© - Efektívny systém hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií. Použitie informačných technológií predstavuje v súčasnosti určitú možnosť zníženia nákladov a zvýšenia efektivity hospodárenia na pôde. >>> ďalej

Spracovanie úrodových máp

Zaznamenávaním výšky hektárovej úrody obilným kombajnom možno získať informácie o výskyte zón pozemkov s rozdielnou úrodnosťou – úrodové mapy. Princíp získavania údajov z obilných kombajnov spočíva v meraní prietoku zberaného produktu úrodovým snímačom umiestneným v zrnovom dopravníku so súčasným meraním vlhkosti. Tieto údaje sú zaznamenávané v spojení s údajmi o geografickej polohe z antény GPS.

 

Prispôsobenie prísunu živín podľa úrodových máp predstavuje ďalší spôsob racionálneho hnojenia. Princíp spočíva v dodaní iba takého množstva živín, ktoré bolo  odčerpané predchádzajúcou úrodou.  
Mapovaním výšky hektárovej úrody počas viacerých rokov vzniká viacročná úrodová mapa, ktorá eliminuje rozdiely medzi úrodovými mapami z rozdielnych rokov. Poskytuje reálnejší pohľad na úrodnosť jednotlivých oblastí pozemku ako aj informuje o výskyte problémových miest na pozemku.

Poskytujeme spracovanie úrodových dát zo všetkých značiek obilných kombajnov, relativizáciu úrod, o aj vytváranie viacročných úrodových máp.

 

ISAT - ponuka

Kontakt

www.isat.sk
e-mail:
isat@isat.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Sídlo spoločnosti

Chrenovská 14, Nitra 949 01

Referencie