ISAT, s.r.o.

- je organizácia, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti tvorby technicko-softvérovej podpory pri výrobe agrokomodít, poradenstvo a zavádzanie ekonomicky efektívneho systému hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií. >>> ďalej

AgroCont© - informačný systém

Informačný systém AgroCont© predstavuje jednoduchý počítačový program, ktorý umožňuje zhromažďovať a kontrolovať časovo dlhodobé záznamy a informácie o všetkých pracovných operáciách a materiálovom toku pri produkcii agrokomodít. >>> ďalej

AgroGPS© - informačné technológie

AgroGPS© - Efektívny systém hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií. Použitie informačných technológií predstavuje v súčasnosti určitú možnosť zníženia nákladov a zvýšenia efektivity hospodárenia na pôde. >>> ďalej

AgroCont©

AgroCont©- Agrárny informačno informačný systém

AgroCont© predstavuje jednoduchý počítačový program, vyvinutý priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby pre potreby poľnohospodárskej, ovocinárskej a zeleninárskej prvovýroby spĺňajúci stanovené kontrolné požiadavky ÚKSÚP a EÚ.


Slúži na vedenie evidencie spotreby hnojív, osív, chemických prípravkov a iných povinností uvedených v správnej farmárskej praxi a je založený na používaní tradičných dokladov upravených pre použitie v elektronickej forme pre kontrolné orgány.
Jednotlivé údaje sú zadávané priamo počas výrobného procesu bez zbytočnej administratívnej záťaže. Súčasne program vykonáva aj kontrolu vstupných údajov v čase zadávania. Program je možné prepojiť na ekonomické programy a Mzdy.

 

 


 

Program AgroCont© pozostáva z nasledovných modulov:


Modul AgroDoc - Agronomická dokumentácia, umožňuje viesť prvotnú evidenciu:


-    materiálových vstupov (aplikované hnojivá, pesticídy, použité odrody, hybridy,...)
-    pracovných operácií, množstva vykonanej práce,
-    pracovných strojov, pracovníkov.

 

 

Tento modul obsahuje databázy povolených odrôd, hnojív, osív a pesticídov. Všetky tieto informácie sa vzťahujú k jednotlivým pozemkom podniku.


Modul AgroMat - Agro-materiál, umožňuje viesť evidenciu o skutočnom stave a pohybe zásob skladovaných materiálov a produktov v podniku, vrátane PHM.
Každý výdaj materiálu je realizovaný na základe konkrétneho výstupu z agronomickej dokumentácie s pridelením jedinečného čísla dokladu, čím je zabezpečená presná kontrola požadovaného a skutočného množstva  vydaného materiálu. Modul je možné napojiť na existujúce skladové a informačné systémy.


Modul EuroDot - Eurodotácie, zabezpečuje výstupy pre Správnu farmársku prax, Enviroment a životné podmienky zvierat,  GlobalGap a Integrovanú produkciu.
Správne vedenie dokumentácie na základe vykonaných činností, spravidla vztiahnutých na parcelu, podmieňuje každoročné čerpanie platieb pre prvovýrobcu. Použitie modulov AgroDoc a EuroDot výrazne uľahčuje vedenie predpísanej dokumentácie v zmysle platných predpisov a na požiadanie kontrolných orgánov sa tak predkladajú aktuálne a správne vyplnené formuláre.


Modul FarmCont - Kontrola podniku
, poskytuje vnútropodnikové výstupy a analýzy pre manažment podniku na rôznych stupňoch riadenia a to od agronóma, mechanizátora, ekonóma až po vrcholový manažment. Modul FarmCont v prehľadnej forme poskytuje prehľad všetkých vykonaných pracovných operácií a materiálového toku s určením časovej a plošnej výkonnosti na jednotlivé parcely ako aj na jednotlivé stroje a pracovné činnosti. Umožňuje tak sledovanie nákladov a hodnotenie efektívnosti.

Jednotlivé časti systému predstavujú komplex modulov fungujúcich ako celok alebo ako samostatné jednotky.

 

ISAT - ponuka

Kontakt

www.isat.sk
e-mail:
isat@isat.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Sídlo spoločnosti

Chrenovská 14, Nitra 949 01

Referencie