Integrovaná produkcia

ISAT s.r.o.
Prejsť na obsah

Integrovaná produkcia

Komplexné riešenie informačných systémov a agrotechnológií
Uverejnený podľa ISAT, s.r.o. v Aktuality - RV · Pondelok 12 Dec 2022
Oznamujeme pre žiadateľov o integrovanú produkciu (IP) v rámci AEKO, že evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín v IP za hospodársky rok 2021/2022 je nutné odoslať najneskôr do 15.12.2022.
Cez softvér AgroCont potrebnú dokumentáciu vytvoríte nasledujúcim spôsobom:
1.       V „Číselníku názov parcely“ nezabudnite nastaviť „Zaradenie systému“ na „IP“ (IP Zel., IP Ovo., IP Vin., IP iné) u parcelách, ktoré sú v integrovanej produkcií.
2.       V hornej lište základnej plochy AgroCont-u kliknite na tlačidlo „EuroDot“ a vyberte možnosť „Výstupy pre kontrolné orgány / oblasť ochrany rastlín“
3.       Zvoľte výstup č. 5. „Evidencia spotreby prípravkov na plodinu za HR“ , z možností „Zadajte číslo výstupu“ vyberte parameter 1 – „výstup pre IP (Integrovaná produkcia -2)“ a označte plodinu.
4.       Rovnakým spôsobom vytvorte výstupy pre všetky plodiny v IP.
5.       Takto vytvorené súbory s názvom „Evidencia spotreby POR IP (Plodina).xls“, ktoré nájdete s adresári Výstupy/Oblasť ochrany rastlín treba zaslať na e-mailovú adresu: Stanislav.Barok@uksup.sk.
V prípade nepoužívania prípravkov na ochranu rastlín v integrovanej produkcií treba zaslať negatívne (nulové) hlásenie.


Copyright © 2023 ISAT, s.r.o. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Vybavovanie sťažností
IČO: 35951265
DIČ: 2022047577
IČ DPH: SK2022047577


Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra

Návrat na obsah