Vytýčenie hraníc pozemu - www.isat.sk

ISAT
Prejsť na obsah

Vytýčenie hraníc pozemku - meranie hraníc pozemkov s použitím presného GPS

Služba zahŕňa zameranie presnej polohy jestvujúcich hraníc pozemkov alebo vytýčenie nových hraníc podľa požiadaviek objednávateľa, prípadne kombináciu týchto dvoch.

Zameranie jestvujúcich hraníc pozemkov:
Geodet s použitím GPS prístroja s vysokou presnosťou priamo v teréne zameria polohu jestvujúcich hraníc pozemkov. Údaje zhromaždené v teréne sú kompatibilné so softvérom ISAT-Podateľňa a môžu slúžiť ako podklad na tvorbu jednotnej žiadosti GSAA.

Vytýčenie hraníc pozemkov:
V prípade zmien v užívaní pozemkov (navýšenie alebo zníženie výmery) alebo  potreby racionaizácie rozmiestnenia kultúrnych dielov ponúkame službu presného  vytýčenia hraníc pozemkov a kultúrnych dielov. Na základe požiadaviek  objednávateľa geodet s použitím príslušnej techniky vytýči a označí nové  hrnanice priamo v teréne.

Služba obsahuje nasledujúce meračské a administratívne práce:

  • Vytyčenie hranice pozemku v teréne (zamerianie všetkých hraníc alebo len rizikové hranice, podľa dohody)

  • Označenie lomových bodov pozemku v teréne (napr. rohy pozemku, plodiny)

  • Grafické zobrazenie hraníc v ISAT-Podateľni

  • Protokol o vytýčení hranice (voliteľné)
Užitočné odkazy
Partneri
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra
IČO : 35951265
DIČ : 2022047577
Zostaňte s nami
Vzdialená podpora
Základné údaje o spoločnosti
Nájdete nás každý pracovný deň na pobočke od 7:00 do 16:00, telefonicky nás môžete kontaktovať kedykoľvek.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
IČ DPH : SK2022047577
Návrat na obsah