Spracovanie dokumentácie - www.isat.sk

ISAT
Prejsť na obsah

Spracovanie dokumentácie pre ÚKSÚP Kompletné vyhotovenie potrebnej dokumentácie pre RV

Zákonom č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovené  povinnosti zaslania údajov o spotrebe hnojív, objeme skladovacích  kapacít hospodárskych hnojív a o počtoch hospodárskych zvierat do 15.  februára (v prípade integrovanej produkcie do 15. decembra) kalendárneho roka sa v zmysle  ustanovení § 14 vyhlášky MP RV  SR č. 151/2016 Z. z. poskytujú kontrolnému ústavu formou elektronického podania.

Potrebné výstupy Vám vieme vyhotoviť pomocou softvéru AgroCont za Vás.
Cena vyhotovenia dokumentácie pohybuje medzi 150 € - 300 € v závislosti od počtu hektárov a od množstva záznamov.

Vyhotovenie dokumentácie zahŕňa hlásenie o:
  • Spotrebe hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čiastiarenského kalu a dnových sedimentov
  • Objeme skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a počty hospodárskych zvierat
  • Spotrebe prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov
  • Denník pasenia
K vyhotoveniu dokumentácie je potrebné zaslať nasledujúce materiály:
  • Zoznam poľnohospodárskych pozemkov, deklarácia
  • Osevný postup
  • Sklad materiálu (chémia, hnojivá)
  • Spotreba materiálu na hospodársky rok (chémia, hnojivá)
  • Úrody za hospodársky rok
  • Operácie (sejba, orba, zber)

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.
Užitočné odkazy
Partneri
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra
IČO : 35951265
DIČ : 2022047577
Zostaňte s nami
Vzdialená podpora
Základné údaje o spoločnosti
Nájdete nás každý pracovný deň na pobočke od 7:00 do 16:00, telefonicky nás môžete kontaktovať kedykoľvek.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
IČ DPH : SK2022047577
Návrat na obsah