Prečo ISAT, s.r.o.? - www.isat.sk

ISAT
Prejsť na obsah

História spoločnosti
Používanie informačných technológií a systémov v  súčasnosti sa stalo nevyhnutnosťou v mnohých oblastiach. Ich rozvoj a  stále narastajúce požiadavky na vedenie dokumentácie ohľadom spotreby hnojív, osív, chemických prípravkov a iných povinností v  poľnohospodárstve nasmerovali ISAT, s.r.o. na vytvorenie softvéru, ktorý  je schopný znížiť náklady na administratívu a zvýšiť tak produktivitu družstiev. Už od roku 2005 ponúkame softvér AgroCont© na vedenie  povinnej evidencie spĺňajúci stanovené kontrolné požiadavky ÚKSÚP a EÚ a  postupne vyvíjame ďalšie informačné systémy, podľa potrieb klientov.  Vznikli tak ďalšie významné produkty, ako sú napríklad Kataster_NET©, Evidencia zvierat©, ISAT-Podateľňa, Nehnuteľnosti a ďalšie. Tieto softvéry neustále vyvíjame a prispôsobujeme novým požiadavkám.


VYŠE 700 SPOKOJNÝCH
KLIENTOV
Sme stabilným partnerom našich klientov
na celom území SR
ODBORNÉ PORADENSTVO
Naši kvalifikovaný pracovníci
sú pripravení
poradiť a radi zodpovedajú
na Vaše otázky
OCHRANA ÚDAJOV
Zabezpečenie a ochrana Vašich údajov boli
vždy našou prioritou

Charakteristika spoločnosti
ISAT, s.r.o. sa  zameriava na poskytovanie služieb v oblasti technicko-softvérovej  podpory pri výrobe agrokomodít a na poradenstvo a zavádzanie ekonomicky  efektívneho systému hospodárenia na pôde s využitím informačných  technológií. Okrem kvalitných softvérov ponúkame našim klientom aj

  • tlač dokumentov a máp,

  • odbery pôdnych vzoriek (pre ASP), mapovanie a meranie pozemkov,

  • zameriavanie LPIS dielov pomocou geodetických GPS prístrojov,

  • požičanie alebo predaj GPS zariadení na meranie plôch a vytyčovanie pozemkov,

  • zabezpečujeme odborné poradenstvo a technickú podporu k našim softvérom, servis a riešenie prípadných problémov.


Hľadáte softvérové riešenie na mieru?

Ponúkame Vám vytvorenie softvérov podľa Vašich požiadaviek v poľnohospodárstve. Vyberte si z našich existujúcich softvérov, ktoré Vám vieme prispôsobiť, alebo si s nami dohodnite stretnutie!
Naši vybraní klienti
Sme hrdím partnerom týchto podnikov
AG H-N Nevidzany, s.r.o.
AG-Poniky s.r.o.
AGRO Divízia s.r.o., Selice
Agrodružstvo TP s.r.o., Palárikovo
Agroland Ipel, s.r.o.
AGROLET, spol. s.r.o.
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany
AGRO-Poniky s.r.o.
AGROTRADE GROUP spol. s.r.o.
AGROVINOL, spol. s.r.o.
DAN AGRO HOLDING, s.r.o.
DANUBIUS FRUCT, spol. s.r.o.
FARMA JANEK, spol. s.r.o.
LÚČNICA, spol. s.r.o.
KLAS, s.r.o.
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
OLŠANKA, spol. s.r.o., Košické Olšany
PD Dobrá Niva, a.s.
Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s.r.o.
Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
Podielnické družstvo Gočaltovo
Podielnické poľnohospodárske družstvo Inovec
Poľno SME, s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady
Poľnohospodárske družstvo Dojč
Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov
Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch
Poľnohospodárske družstvo v Pribete
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová
Poľnohospodárske družstvo Zlatý Klas Urmince
Poľnohospodárske podielnicke družstvo, Výčapy-Opatovce
QUEEN, s.r.o. Neded
Roľnícke družstvo Starý Tekov
Roľnícke družstvo Závada
ROD Skalica, a.s.
GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom
Sky Group Slovakia, s.r.o.
Školské Hospodárstvo - BÚŠLAK, spol. s.r.o.
TRITICUM s.r.o.
VINICA a.s.
VITA - ZEL & company, spol. s.r.o.
Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou
a ďalší .....

Stovky zákazníkov na území celej Slovenskej republiky spokojných s našimi softvérmi
Naše certifikáty a poverenia
Užitočné odkazy
Partneri
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra
IČO : 35951265
DIČ : 2022047577
Zostaňte s nami
Vzdialená podpora
Základné údaje o spoločnosti
Nájdete nás každý pracovný deň na pobočke od 7:00 do 16:00, telefonicky nás môžete kontaktovať kedykoľvek.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
IČ DPH : SK2022047577
Návrat na obsah