Postreky dronom - www.isat.sk

ISAT
Prejsť na obsah

Hnojenie a mapovanie dronom 

Postrek dronom je inovatívna technológia, ktorá slúži na leteckú aplikáciu listových prípravkov na plodiny.
 
Postrek je vykonávaný dronom DJI AGRAS T30, ktorý disponuje najväčšou 30 litrovou nádržou, ktorá zvyšuje jeho prevádzkovú efektívnosť. Maximálnu šírku postreku 9 metrov zabezpečuje 16 vysoko prietokových trysiek. Výkon trysiek dosahuje dosahuje až 8l/min s výkonom 12-15 hektárov za hodinu. Postrek sa vykonáva priemerne v dávke 8-12 litrov na hektár. Zníženie množstva vody je možné vďaka tryskám, vytvárajúcim veľmi jemné častice, ktoré sú tlačené do porastu prúdom vzduchu vytváraným vrtuľami. Postrek dronom využíva na presnú a cielenú aplikáciu navádzanie pomocou GPS, ktorý koriguje pomocou RTK čím sa zabezpečí presnosť postreku s odchýlkou okolo 2cm. Nakoľko smer dopadajúcich častíc je nie len vytváraný tlakom v tryskách ale podporuje ho aj prúdenie vzduchu od rotorov je možné vykonávať aplikáciu dronom aj v zhoršených podmienkach ako je veterné počasie až do 10 m/s.
Výhody aplikácie DRONOM:
  • Postrek na mokrej alebo zaplavenej pôde , kde sa pozemná technika nedostane
  • Postrek na parcelách s viacerými prekážkami (stĺpy, stromy, studne)
  • Postrek vysokých plodín (repka, slnečnica, kukurica)
  • Postrek bez poškodenia porastov
  • Postrek bez koľajových riadkov
  • Presná a cielená aplikácia
  • Zvýšenie účinnosti postrekovej kvapaliny pomocou prípravkov TARAFOL Phusion / FULL AGRO conditioner
          
MAPOVANIE A MULTISPEKTRÁLNA ANALÝZA
Multispektrálna analýza umožňuje farmárom a agronómom odhaliť a detekovať stres v plodinách. Pomocou multispektrálnej analýzy dokážeme odhaliť množstvo stresových faktorov prakticky okamžite. Použitím rôznych svetelných spektier je možné odhaliť poškodenie porastov spôsobené poveternostnými podmienkami alebo škodcami aj keď ešte nie sú viditeľné voľným okom.
Hlavné výhody využitia multispektrálnej analýzy:
  • Odhad škôd – pomocou mapovania je možné presne odhadnúť a kvantifikovať škody spôsobené externými vplyvmi na poraste.
  • Šetrenie nákladov – multispektrálna analýza umožňuje indentifikovať miesta s nedostatkom živín a pomocou aplikačnej mapy umožňuje variabilnú aplikáciu postreku
 
Najčastejšie otázky:
Užitočné odkazy
Partneri
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra
IČO : 35951265
DIČ : 2022047577
Zostaňte s nami
Vzdialená podpora
Základné údaje o spoločnosti
Nájdete nás každý pracovný deň na pobočke od 7:00 do 16:00, telefonicky nás môžete kontaktovať kedykoľvek.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
IČ DPH : SK2022047577
Návrat na obsah