Oznam pre užívateľov Kataster_NET

ISAT
Prejsť na obsah

Oznam pre užívateľov Kataster_NET

www.isat.sk
Uverejnený podľa ISAT, s.r.o. v Aktuality · 20 Január 2021
Dovoľujeme  si upriamiť pozornosť na Vyhlášku  č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia  a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného,  ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2018.

Nájomca  poskytuje okresnému pozemkovému úradu sumárne údaje z evidencie nájomného za  kalendárny rok v tabuľkovej forme v listinnej podobe alebo elektronickej podobe  za každé katastrálne územie samostatne na formulári uvedenom ako  príloha č. 3, a to každoročne do 31. januára nasledujúceho roku.   Povinnosť poskytovať údaje z tejto evidencie vyplýva z § 14 ods. 3 zákona č.  504/2003 Z. z..

Príloha  č.3 slúži ako podklad pre stanovenie ,,Obvyklej výšky nájomného  _OVN_,,.  
OVN v  eurách/ha poľnohospodárskej pôdy sa určí pre každé katastrálne územie a v  členení poľnohospodárskej pôdy podľa § 4ods.2z poskytnutých údajov.

V  rámci daného okresu, pod ktorý spadajú Vaše užívané katastrálne územia,  zasielajte tieto údaje príslušnému pracovníkovi daného okresného  pozemkového úradu.

V našom systéme KATASTER NET je táto Príloha č. 3  vyplnená automaticky systémom z Vami vytvorených zmlúv, ktorú nájdete v časti  Evidencia pre vyhlášku č.  172/2018.

Budeme  radi, ak nás v prípade akýchkoľvek otázok budete kontaktovať a radi Vám s daným  výstupom pomôžeme.Užitočné odkazy
Partneri
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra
IČO : 35951265
DIČ : 2022047577
Zostaňte s nami
Vzdialená podpora
Základné údaje o spoločnosti
Nájdete nás každý pracovný deň na pobočke od 7:00 do 16:00, telefonicky nás môžete kontaktovať kedykoľvek.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
IČ DPH : SK2022047577
Návrat na obsah