Svahovitosť v GSAA

ISAT
Prejsť na obsah

Svahovitosť v GSAA

www.isat.sk
Uverejnený podľa ISAT, s.r.o. v Aktuality · 28 Apríl 2021
Máte svahovitosť na Vašich parcelách väčšiu ako 7° alebo až nad 12°? Dávajte si pozor na širokoriadkové plodiny (napr. zemiaky, repa, slnečnica, kukurica a ďalšie), ktoré sa nesmú pestovať na ornej pôde so svahovitosťou nad 12°  a na ornej pôde so svahovitosťou nad 7° len v prípade uplatňovania protieróznych agrotechnických opatrení.

Návod ako v ISAT-Podateľni zobrazíte svahovitosť:
V ISAT-Podateľni zobrazíte svahovitosť veľmi jednoducho tak, že na hornom panely otvoríte Nastavenia zobrazovania a zapnete funkciu Svahovitosť terénu. V mapovej časti sa Vám objaví vrstva svahovitosti. Červená farba na mape indikuje svahovitosť nad 12°. Presnú výmeru svahu zistíte kliknutím pravým tlačidlom myši na LPIS a následne z rýchlej voľby vyberte možnosť INFO z GSAA. Objaví sa Vám nové okno zo všetkými parametrami LPIS-u.

 
Presné znenie požiadaviek na žiadateľov ohľadom svahovitosti nájdete v Prílohe č.1 usmernenia MPRV SR k nariadeniu vlády č. 342/2014, Verzia 7.0 zo dňa 19.04.2021 (str. 70)
 
V prípade otázok, sme tu pre Vás.
Užitočné odkazy
Partneri
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra
IČO : 35951265
DIČ : 2022047577
Zostaňte s nami
Vzdialená podpora
Základné údaje o spoločnosti
Nájdete nás každý pracovný deň na pobočke od 7:00 do 16:00, telefonicky nás môžete kontaktovať kedykoľvek.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
IČ DPH : SK2022047577
Návrat na obsah