Semináre od AGRO-AGENTÚRA s.r.o.

ISAT
Prejsť na obsah

Semináre od AGRO-AGENTÚRA s.r.o.

www.isat.sk
Uverejnený podľa ISAT, s.r.o. v Aktuality · 27 Február 2019
AGRO-AGENTÚRA s.r.o. Vás pozýva na seminár GSAA - geopriestorová žiadosť o podporu, podmienky a požiadavky čerpania priamych platieb.
Semináre sa začínajú od 9:00 na nasledujúcich miestach:25.3.2019, Žilina - DOM ODBOROV, spol. s.r.o., Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina
27.3.2019, Trnava - Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava
28.3.2019, Zvolen - Reštaurácia Centrum, Kozačeka 8, 960 01 Zvolen
1.4.2019, Košice - Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice - mestská časť Západ
2.4.2019, Poprad - Hotel Poprad, Partizánska 677/17, 05801 Poprad
8.4.2019, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra

Program:
9:00  – 10:30
-  Nariadenie vlády Slovenskej republiky 342/2014 Z. z. - je nariadenie, ktorým sa  ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so  schémami oddelených priamych platieb - vysvetlenie ľudskou rečou.  
10:30  – 12:00
-  Zákon č. 342/201 Z. z. Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve  a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z  európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov -  zoznamy evidencie, výkazov, tlačív a dokumentácie, ktoré sú žiadatelia o platbu  povinní viesť a predkladať kontrole, uchovávať a  archivovať
-  Zákon č. 280/2017 Z. z. Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve  a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z  európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov - zoznamy evidencie, výkazov, tlačív a  dokumentácie, ktoré sú žiadatelia o platbu povinní viesť a predkladať kontrole,  uchovávať a archivovať
-  Vyhláška č. 172/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja  vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a  rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky  nájomného
-  GSAA geopriestorová žiadosť o podporu - vysvetlenie fungovania programu, ukážky  v programe + novinky v "GSAA" v roku 2019
12:00  – 12:15 hod.  
Riadenie  rizika v poľnohospodárstve
12:15  – 13:00 hod.  
OBED
13:00  – 14:00 hod.  
„Príprava  a odosielanie údajov pre ÚKSÚP“ - Formulár – Prehľad o spotrebe hnojív, hlásenie  o celkovom množstve sekundárnych zdrojov živín a kompostov do obehu, vedenie  evidencie o spotrebe hnojív, hnojenie pôdy a používanie prípravkov na ochranu  rastlín,  platná legislatíva SR v oblasti hnojív
14:00  – 14:45 hod.
“Nové dôležité zmeny, vyhlášky a podmienky evidencie pre Kataster  a nájomné zmluvy, GSAA, Evidenciu hnojív a chémie v systémoch spoločnosti  ISAT.”

Prednášky sú spoplatnené. V prípade záujmu o účasť kontaktujte:
Ing. Katarína Cigľárová, PhD. - konateľ
Mobil: +421 907 041 853
Mail: info@agenturysk.sk
www.agenturysk.skUžitočné odkazy
Partneri
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra
IČO : 35951265
DIČ : 2022047577
Zostaňte s nami
Vzdialená podpora
Základné údaje o spoločnosti
Nájdete nás každý pracovný deň na pobočke od 7:00 do 16:00, telefonicky nás môžete kontaktovať kedykoľvek.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
IČ DPH : SK2022047577
Návrat na obsah