Výrub a preprava dreva - www.isat.sk

Prejsť na obsah

MK-WOODTRANS s.r.o.
Je firmou pôsobiacou na trhu od roku 2014 a ponúka Vám nasledovné služby:

Rozširovanie produkčných blokov resp. tvorba nových
  • Vykonávame likvidáciu porastov na zarastených trvalých trávnatých plochách, vrátane kompletného spracovania drevnej hmoty a ekologickej likvidácie konárov - štiepkovaním, následne odstránime pne a komplexne vyčistíme pozemok pri použití najmodernejšej techniky aj v tažko dostupných terénoch.
Povolenie na výrub
  • Ponúkame zameranie a vyznačenie stromov, zaznačenie hraníc pozemkov pomocou GPS, vrátane ich mapového zakreslenia. Taktiež kompletne vybavíme žiadosť o výrub stromov, tak aby bola na úrade podaná včas a so všetkými náležitosťami.
  • Zabezpečíme náhradnú výsadbu stromov.
To všetko zadarmo resp. za vyťaženú štiepku

Výrub a prepravu dreva
  • Zebezpečíme plošný výrub lesných porastov, vrátane kompletného spracovania drevnej hmoty a ekologickej likvidácie konárov, či zvyškov po ťažbe. Zaisťujeme odkúpenie dreva, manipuláciu a dopravu dreva.
Kosenie trávy, mulčovanie
  • Vykonáme kosenie trávnatých plôch, prípadne mulčovanie. Prípravu sena a jeho balíkovanie.

Kontakt:
Ing. Kruľ Maroš
- konateľ MK-WOODTRANS s.r.o.
Tel.: +421 907 666 586
Návrat na obsah