Správy - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Správy
Najnovšie informácie

GSAA 2020
Vážení klienti, naša spoločnosť aj tento rok poskytuje pomoc pri zakresľovaní a odovzdávaní Geopriestorovej žiadosti o podporu PPA – kampaň 2020. Podávanie jednotných žiadostí na rok 2020 nie je zastavené...
Publikoval ISAT, s.r.o. - 9/4/2020
Integrovaná produkcia
Pripomíname našim klientom, ktorí sú žiadatelia o integrovanú produkciu, že evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín v integrovanej produkcií (IP) za hospodársky rok 2018/2019 je nutné odoslať najneskôr do 15.12.2019. ..
Publikoval ISAT, s.r.o. - 9/12/2019
AGROSALÓN
Chystáte sa na AGROSALÓN? Navšívte nás v pavilóne M1, každý deň od 26. do 30. marca...
Publikoval ISAT, s.r.o. - 21/3/2019
Semináre od AGRO-AGENTÚRA s.r.o.
AGRO-AGENTÚRA s.r.o. Vás pozýva na seminár GSAA - geopriestorová žiadosť o podporu, podmienky a požiadavky čerpania priamych platieb.
Semináre sa začínajú od 9:00 na nasledujúcich ...
Publikoval ISAT, s.r.o. - 27/2/2019
Zaslanie spotrebovaného množstva prípravkov na ochranu rastlín, spotreby hnojív, objemu skladovacích kapacít a počtov hosp. zvierat za hospodársky rok 2017/2018
ÚKSÚP žiada o zaslanie spotrebovaného množstva všetkých prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkoch vrátane moridiel a bioagens za hospodársky rok 2017/2018 (Podľa § 35 ods. 2 zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej ...
Publikoval ISAT, s.r.o. - 15/1/2019
Hlásenie údajov v IP sa blíži
Oznamujeme našim klientom, že evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín v integrovanej produkcií (IP) za hospodársky rok 2017/2018 je nutné odoslať najneskôr do 15.12.2018...
Publikoval ISAT, s.r.o. - 19/11/2018
Aktualizácia LPIS pre kampaň 2018
Dobrý deň, chceli by sme Vás upozorniť na ďalšiu pribežnú aktualizáciu LPIS pre kampaň 2018 vykonané PPA.
V ISAT-Podateľni tieto zmeny je možné skontrolova...
Publikoval ISAT, s.r.o. - 23/7/2018
Školenia k priamym platbám
V mesiacoch február - apríl tohto roku sa v každom kraji konali školenia k problematike priamych platieb. Tieto školenia organizovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, príslušné Regionálne...
Publikoval ISAT, s.r.o. - 27/4/2018
Prednášky od AGRO-AGENTÚRA s.r.o.
AGRO-AGENTÚRA s.r.o. Vás pozýva na semináre GSAA - geopriestorová žiadosť o podporu, podmienky a požiadavky čerpania priamych platieb ...
Publikoval ISAT, s.r.o. - 28/2/2018
Semináre SPPK a RPPK
Úrad Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v spolupráci s regionálnymi poľnohospodárskymi a potravinárskymi komorami organizuje pre svojich členov sériu školení k priamym platbám a systému GSAA. Na každom ...
Publikoval ISAT, s.r.o. - 26/2/2018
Uzatvorenie aplikácie GSAA
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že aplikácia GSAA bude pre žiadateľov prístupná na ...
Publikoval ISAT, s.r.o. - 22/12/2017
Oznámenie ohľadom termínov zasielania spotreby prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov
Oznamujeme Vám termíny zasielania spotreby prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov :
1. Pre hlásenie plôch v integrovanej produkcii ....
Publikoval ISAT, s.r.o. - 11/11/2017
Upozornenie pre žiadateľov od PPA
Na základe upozornenia pre žiadateľov o aktualizácií LPIS od PPA (viac na: http://www.apa.sk....
Publikoval ISAT, s.r.o. - 10/10/2017
Poďakovanie
V mene celej spoločnosti ISAT, s.r.o. Vám chceme poďakovať, že ste si vybrali práve našu podateľňu na ...
Publikoval ISAT, s.r.o. - 20/9/2017
Celoslovenské dni poľa 2017
Celoslovenská prehliadka a výstava odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych zvierat vo Dvoroch nad Žitavou sa tento rok uskutočnila 6. - 7. júna. 6. ročník tejto výstavy sme si užili a uviedli sme tam i našu novinku, spoluprácu s firmou Agropoistenie.sk....
Publikoval ISAT, s.r.o. - 21/7/2017

Sledujte nás aj na facebooku a majte všetky informácie ako prvý
 

Návrat na obsah