Spracovanie dokumentácie - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Spracovanie dokumentácie pre rastlinnú výrobu (ÚKSÚP)
Kompletné vyhotovenie potrebnej dokumentácie pre rastlinnú výrobu si môžete objednať aj u Nás

Zákonom č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovené  povinnosti zaslania údajov o spotrebe hnojív, objeme skladovacích  kapacít hospodárskych hnojív a o počtoch hospodárskych zvierat do 15.  februára kalendárneho roka sa v zmysle  ustanovení § 14 vyhlášky MP RV  SR č. 151/2016 Z. z. poskytujú kontrolnému ústavu formou elektronického  podania.

Potrebné výstupy Vám vieme vyhotoviť pomocou softvéru AgroCont za Vás.
Cena vyhotovenia dokumentácie pohybuje medzi 150 € - 300 € v závislosti od počtu hektárov a od množstva záznamov.

Vyhotovenie dokumentácie zahŕňa hlásenie o:
  • Spotrebe hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych zdrojov živín, kompostov, čiastiarenského kalu a dnových sedimentov
  • Objeme skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a počty hospodárskych zvierat
  • Spotrebe prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov
  • Denník pasenia
K vyhotoveniu dokumentácie je potrebné zaslať nasledujúce materiály:
  • Zoznam poľnohospodárskych pozemkov, deklarácia
  • Osevný postup
  • Sklad materiálu (chémia, hnojivá)
  • Spotreba materiálu na hospodársky rok (chémia, hnojivá)
  • Úrody za hospodársky rok
  • Operácie (sejba, orba, zber)

V prípade záujmu o vyhotovenie dokumentácie nás neváhajte kontaktovať


Súhlas o spracúvaní osobných údajov


 
Návrat na obsah