Školenia - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Aktuálna ponuka školení a seminárov
Zoznam aktuálnych školení nájdete tu :

Školenie sa zameriava na zakreslenie a odovzdanie Geopriestorovej žiadosti o podporu PPA - kampaň 2019 cez softvér ISAT-Podateľňa pre GSAA. Na školenie Vám odporúčame priniesť si Vaše podklady, prihlasovacie údaje do GSAA a v rámci možnosti i vlastný notebook. Pomocou našich pracovníkov si precvičíte správne zakresľovanie Vašich pozemkov a pomôžeme Vám vyriešiť prípadné pripomienky a problémy z praxe.

Školenie sa zameriava na zakreslenie a odovzdanie Geopriestorovej žiadosti o podporu PPA - kampaň 2019 cez softvér ISAT-Podateľňa pre GSAA. Na školenie Vám odporúčame priniesť si Vaše podklady, prihlasovacie údaje do GSAA a v rámci možnosti i vlastný notebook. Pomocou našich pracovníkov si precvičíte správne zakresľovanie Vašich pozemkov a pomôžeme Vám vyriešiť prípadné pripomienky a problémy z praxe.

Objednajte kompletné vyhotovenie geopriestorovej žiadosti o podporu PPA pre kampaň 2019. Pridelený pracovník zakreslí Vaše pozemky podľa Vašich požiadaviek a bude Vám k dispozícií počas celej kampane. Vyhotovenie zahŕňa: konzultáciu, zakreslenie pozemkov v elektronickej podateľni, nainštalovanie softvéru ISAT-Podateľňa, zaučenie, komunikácia s PPA v prípade otázok a nezrovnalostí, a notifikačný systém zmien.
Návrat na obsah