Referencie - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Stovky zákazníkov na území celej Slovenskej republiky spokojných s našimi softvérmi
Naši vybraní klienti
Sme hrdím partnerom týchto podnikov

AG H-N Nevidzany, s.r.o.
AG-Poniky s.r.o.
AGRO Divízia s.r.o., Selice
Agrodružstvo TP s.r.o., Palárikovo
Agroland Ipel, s.r.o.
AGROLET, spol. s.r.o.
AGRONATURAL družstvo Nová Ves - Slepčany
AGRO-Poniky s.r.o.
AGROTRADE GROUP spol. s.r.o.
AGROVINOL, spol. s.r.o.
DAN AGRO HOLDING, s.r.o.
DANUBIUS FRUCT, spol. s.r.o.
FARMA JANEK, spol. s.r.o.
CHATEAU MODRA, a.s.
LÚČNICA, spol. s.r.o.
KLAS, s.r.o.
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
OLŠANKA, spol. s.r.o., Košické Olšany
PD Dobrá Niva, a.s.
Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s.r.o.
Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
Podielnické družstvo Gočaltovo
Podielnické poľnohospodárske družstvo Inovec
Poľno SME, s.r.o.

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady
Poľnohospodárske družstvo Dojč
Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov
Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove
Poľnohospodárske družstvo Mojmírovce
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch
Poľnohospodárske družstvo v Pribete
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová
Poľnohospodárske družstvo Zlatý Klas Urmince
Poľnohospodárske podielnicke družstvo, Výčapy-Opatovce
POĽNOPRODUKT Čierny Balog, družstvo
QUEEN, s.r.o. Neded
Roľnícke družstvo Starý Tekov
Roľnícke družstvo Závada
Sky Group Slovakia, s.r.o.
Školské Hospodárstvo - BÚŠLAK, spol. s.r.o.
TRITICUM s.r.o.
VINICA a.s.
VITA - ZEL & company, spol. s.r.o.
Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou
a ďalší .....

Napísali ste on nás ...
Naši klienti o nás napísali

" Dlhoročná spolupráca Združenia   agropodnikateľov,  družstvo  Dvory nad Žitavou s firmou ISAT s.r.o.  Nitra  je založená  nielen na serióznom prístupe so strany zamestnancov  spoločnosti ISAT  ale taktiež na vzájomnej dôvere. Na ich práci si  ceníme najmä poradenskú a odbornú  činnosť, ktorá prebieha vždy na  vysokej profesionálnej úrovni. Ako veľké pozitívum tiež vnímame osobitný  prístup  a priateľskú komunikáciu. Firmu považujeme za nášho dôveryhodného a rovnocenného  partnera na ktorého sa dá s problémom  obrátiť každý deň v týždni a v ktorúkoľvek hodinu počas dňa.  Aj preto  si spoluprácu s nimi veľmi ceníme. "

Doc. Ing. Stanislav Becík, PhD.
Predseda predstavenstva ZAD Dvory n. Žitavou
Ing. Dušan Blaho
Riaditeľ, ZAD Dvory n. Žitavou

" Desať rokov  spolupráce so spoločnosťou ISAT s.r.o. Nitra, hodnotíme ako veľmi  prospešných a progresívnych pre našu spoločnosť. Ich profesionálny a  veľmi seriózny prístup k práci nás presvedčil, aby sme ich softwarové  systémy rozšírili aj do partnerských spoločností Poľno SME s.r.o. a AG H  - N  Nevidzany, s.r.o.. Veľkým benefitom je vysoká odbornosť ich  zamestnancov, priateľská komunikácia, kvalitné poradenstvo a ľudský  prístup vždy pomôcť,  za čo si spoločnosť ISAT s.r.o. Nitra a spoluprácu s  nimi veľmi ceníme. Firmu považujeme za dôveryhodného partnera, ktorý  vždy dodrží svoje slovo. "
 
Ing. Róbert Židuliak
konateľ, hlavný agronóm POĽNO SME, s.r.o.

Ste už našim klientom? Napíšte nám vaše pripomienky pre zlepšenie kvality našich služieb!
Názor našich klientov nás zaujíma a sme radi za každú pozitívnu reakciu.

Žiadne komentáre
Návrat na obsah