Právne poradenstvo - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Právne poradenstvo pre kataster a nájomné zmluvy


Našim klientom je k dispozícií spolupracujúci advokát poskytujúci komplexné poradenstvo pri prevádzkovaní poľnohospodárskeho podniku, zabezpečujúci

- právne poradenstvo podľa požiadaviek klientov
- vypracovanie a kontrola zmlúv
- mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok
- zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci


JUDr. Boris Štanglovič
advokát so sídlom Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa, zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory reg. č. 7030
Absolvent Právnickej Fakulty Masarykovej Univerzity v Brne

0917 78 99 44
judrstanglovic.ml@gmail.com
Návrat na obsah