Kontakty - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Kontakty a podpora
Potrebujete s niečím pomôcť? Ak máte akékoľvek otázky, sme tu pre vás

Centrála spoločnosti ISAT, s.r.o.

Ing. Andrej Urbanovič, PhD.
- konateľ spoločnosti ISAT, s.r.o. a ISAT+ s.r.o., hlavný architekt systému AgroCont
0911 761 114
isat@isat.sk

Ing. Jozef Mikla
- riaditeľ spoločnosti, hlavný systémový a odborný poradca pre softér AgroCont
0911 761 117
mikla@isat.sk

Ing. Žofia Ballonová
- office manager, ekonomický chod firmy, organizácia školení a seminárov
0911 761 127
ballonova@isat.sk

Ing. Miroslav Mráz, PhD.
- odborný a systémový poradca pre AgroCont a ISAT-Podateľňa, programátor
0911 761 128
mraz@isat.sk

Ing. Angelika Mačicová
- hlavná odborná a systémová poradkyňa pre softvér Kataster_NET a nájomné zmluvy
0911 761 112
macicova@isat.sk

Ing. Jozef Janáč
- odborný a systémový poradca pre AgroCont a ISAT-Podateľňa
0911 761 115
janac@isat.sk

Ing. Lucia Blahová
- systémová a odborná poradkyňa pre AgroCont a ISAT-Podateľňa, pasenie
0911 761 116
blahova@isat.sk

Mgr. Barbora Bačová
- systémová a odborná poradkyňa pre AgroCont
0911 761 118
bacova@isat.sk

Bc. Martina Urbanovičová
- administrátor, nahrávanie a spracovanie dokumentácie pre RV
0910 761 122
urbanovicova@isat.sk

Ing. Katarína Dočkalová
- administratíva
dockalova@isat.sk

Právne poradenstvo

JUDr. Boris Štanglovič
- advokát so sídlom Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa, zapísaný v zozname advokátov  Slovenskej advokátskej komory reg. č. 7030
Absolvent Právnickej Fakulty Masarykovej Univerzity v Brne
0917 78 99 44
judrstanglovic.ml@gmail.com

ISATmaps, s.r.o.

Ing. Pavol Halaj, PhD.
- konateľ spoločnosti ISATmaps s.r.o. Koordinácia odberov pôdnych vzoriek, variabilné hnojenie
0903 571 004
maps@isat.sk

Daniel Halaj
- Spracovanie pôdnych vzoriek
0948 341 161
halaj@isat.sk

Bc. Dušan Juhás
- GIS administrátor, Správa GIS systémov
0910 271 436
juhas@isat.sk

Viliam Baťka
Odber pôdnych vzoriek
0948 633 818

Ing. Dana Halajová
- Administratíva
0905 933 903
halajova@isat.sk

Radovan Mésáros
- Odber pôdnych vzoriek
0903 763 351

ISAT+ s.r.o.

Maroš Tkáč
- konateľ spoločnosti ISAT+s.r.o., hlavný vývojový projektant systému Kataster_NET, GPS Kataster a ISAT-Podateľňa
0905 325 749
tmservis@tmservis.sk
Mgr. Anton Polák, MBA
- Odborný a systémový poradca pre ISAT-Podateľňu, kataster a nájomné zmluvy
0905 908 546
polak@isat.sk

David Tkáč
- Technický administrátor a poradca pre kataster a nájomné zmluvy
0940 838 563
podpora@tmservis.sk

Dana Tkáčová
- hlavný odborný a systémový poradca pre kataster obcí
0940 838 563
podpora@tmservis.sk

Návrat na obsah