ISATmaps - www.isat.sk

Prejsť na obsah

ISATmaps, s.r.o.
"Precíznosť v každom detaile"
V rámci ISATmaps, s.r.o. ponúkame služby zisťovania obsahu živín v pôde s využitím GPS systému a variabilného hnojenia.


Odber pôdnych vzoriek pre nasledovné tituly:


Agrochemické skúšanie pôd (ASP)


Integrované pestovanie (IP)


Ochrana vodných zdrojov - CHVO Žitný ostrov


Aktualizáciu výsledkov obsahu živín v pôde


Hnojenie podľa aplikačných máp

Opis služieb
Prečítajte si viac o našej práci

Zabezpečujeme odbery pôdnych vzoriek viacerými spôsobmi a to od jednovrstvového ručného odberu vzoriek až po viacvrstvový strojový odber. Každý odber pôdnych vzoriek je navigovaný systémom GPS zo súčasným záznamom odberových miest. Zároveň poskytujeme aj spracovanie pôdnych vzoriek (sušenie, drtenie, homogenizácia) ako aj expedíciu vzoriek k Vám alebo do našich partnerských laboratórií.


Jednovrstvový odber pôdnych vzoriek

Ručný alebo strojový odber vzoriek z orničnej vrstvy (0-30cm).
Vhodné predovšetkým na stanovenie makroprvkov (pH, P,K,Mg,Ca).
Možnosť využitia pre nasledovné účely:
  • Agrochemické skúšanie pôd (ASP).
  • Integrované pestovanie zeleniny (IP).
  • Ochrana vodných zdrojov Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov (CHVO).
  • Pri nákupe alebo nájme nových pozemkov, pri ktorých nie sú k dispozícii hodnoverné alebo aktuálne výsledky obsahu živín v pôde.
3-vrstvový odber
2-vrstvový odber
 
Viacvrstvový odber pôdnych vzoriek
 

Strojový alebo ručný odber vzoriek z orničnej vrstvy (0-30cm) a podorničnej vrstvy (30-60  cm, 60-75  cm).   
Vhodné predovšetkým na stanovenie obsahu dusíka (Nmin).
Možnosť využitia pre regeneračné a produkčné hnojenie ozimím (predovšetkým ozimnej pšenice) ako aj pre základné hnojenie a hnojenie počas vegetácie jarín (jarný jačmeň, cukrová repa, kukurica a slnečnica).
GPS mapovanie

 Odber pôdnych vzoriek pre variabilné hnojenie

Odber pôdnych vzoriek zo záznamom polohy odberových miest. Podklad pre zhotovenie mapy zásoby živín v pôde.

  • Variabilné hnojenie - rozdielna dávka hnojiva v rámci jedného pozemku.
  • Odber pôdnych vzoriek so zvýšenou presnosťou a kvalitou.
  • Použitie multispektrálnych satelitných a/alebo leteckých snímok na vymedzenie zón pozemkov s rovnakými vlastnosťami a kvality pôdy.
  • Odber pôdnych vzoriek v presne vymedzených zónach pôdy.
  • Vyššia presnosť a reálnejší obraz o variabilite obsahu živín v pôde.
1. odber v mriežke, 2. odber v zónach
Mapa zákazníkov
Potrebujete poradiť?


Ing. Pavol Halaj, PhD.
- konateľ spoločnosti ISATmaps s.r.o.
Koordinácia odberov pôdnych vzoriek, variabilné hnojenie
0903 571 004
maps@isat.sk

Základné informácie o ISATmaps s.r.o.

Sídlo:

ISATmaps s.r.o.
Priemyselná 2
949 01 Nitra

IČO : 46795600
DIČ : 2023585058
IČ DPH : SK2023585058Právna forma: Spoločnosť s ručením obdemzedným
Spoločnosť ISATmaps s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: Vložka číslo:  32421/N. Deň zápisu 22.08.2012.

Návrat na obsah