ISATmaps - isat712018

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


ISATmaps, s.r.o.
"Precíznosť v každom detaile"
V rámci ISATmaps, s.r.o. ponúkame služby zisťovania obsahu živín v pôde s využitím GPS systému a variabilného hnojenia.

Ponúkané služby

Odber pôdnych vzoriek pre agrochemické skúšanie pôd (ASP), navrh optimálnej siete odberu vzoriek

Zhotovenie máp variability obsahu živín v pôde na základe odberu pôdnych vzoriek s GPS technológiou

Zhotovenie plánu hnojenia a optimalizácia NPK hnojenia

Spracovanie aplikačných máp hnojenia

Vloženie aplikačných máp do palubného počítača traktora

Agrochemický rozbor pôd

Mapovanie hraníc pozemkov

Vyhotovenie všetkej dokumentácie pre ÚKSÚP vrátane mapových podkladov
Opis služieb
Prečítajte si viac o našej práci

Jednovrstvový odber pôdnych vzoriek

Ručný alebo strojový odber vzoriek z orničnej vrstvy (0-30cm).
Vhodné predovšetkým na stanovenie makroprvkov (pH, P,K,Mg,Ca).
Možnosť využitia pre nasledovné účely:
 • Agrochemické skúšanie pôd (ASP).
 • Integrované pestovanie zeleniny (IP).
 • Ochrana vodných zdrojov Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov (CHVO).
 • Pri nákupe alebo nájme nových pozemkov, pri ktorých nie sú k dispozícii hodnoverné alebo aktuálne výsledky obsahu živín v pôde.
3-vrstvový odber
2-vrstvový odber
 
Viacvrstvový odber pôdnych vzoriek
 

Strojový alebo ručný odber vzoriek z orničnej vrstvy (0-30cm) a podorničnej vrstvy (30-60  cm, 60-75  cm).   
Vhodné predovšetkým na stanovenie obsahu dusíka (Nmin).
Možnosť využitia pre regeneračné a produkčné hnojenie ozimím (predovšetkým ozimnej pšenice) ako aj pre základné hnojenie a hnojenie počas vegetácie jarín (jarný jačmeň, cukrová repa, kukurica a slnečnica).
GPS mapovanie

 Odber pôdnych vzoriek pre variabilné hnojenie

Odber pôdnych vzoriek zo záznamom polohy odberových miest. Podklad pre zhotovenie mapy zásoby živín v pôde.

 • Variabilné hnojenie - rozdielna dávka hnojiva v rámci jedného pozemku.
 • Odber pôdnych vzoriek so zvýšenou presnosťou a kvalitou.
 • Použitie multispektrálnych satelitných a/alebo leteckých snímok na vymedzenie zón pozemkov s rovnakými vlastnosťami a kvality pôdy.
 • Odber pôdnych vzoriek v presne vymedzených zónach pôdy.
 • Vyššia presnosť a reálnejší obraz o variabilite obsahu živín v pôde.
1. odber v mriežke, 2. odber v zónach
Mapovanie hraníc pozemkov / LPIS blokov
Potrebujete poradiť?

 • stanovenie skutočne využívanej plochy pozemku
 • presný objazd okrajom parcely / LPIS bloku terénnym mapovacím vozidlom
 • použitie GPS s vysokou presnosťou
 • spracovanie a veľkoformátová tlač aktuálnej mapy vášho podniku

Technické a technologické poradenstvo pre variabilné hnojenie

 • Posúdenie existujúcej techniky na vašom podniku pre použitie na variabilné hnojenie.
 • Návrh zakúpenia strojov ako aj jednotlivých komponentov vrátane nízko rozpočtovej varianty techniky pre variabilné hnojenie.
 

Ing. Pavol Halaj, PhD.
- konateľ spoločnosti ISATmaps s.r.o.
Koordinácia odberov pôdnych vzoriek, variabilné hnojenie
0903 571 004
maps@isat.sk

Základné informácie o ISATmaps s.r.o.

Sídlo:

ISATmaps s.r.o.
Priemyselná 2
949 01 Nitra

IČO : 46795600
DIČ : 2023585058
IČ DPH : SK2023585058
Právna forma: Spoločnosť s ručením obdemzedným
Spoločnosť ISATmaps s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: Vložka číslo:  32421/N. Deň zápisu 22.08.2012.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky