ISAT-Správca - www.isat.sk

Prejsť na obsah

ISAT-Správca MZ
Evidencia pracovných výkazov online

Je jednoduchá a prehľadná webová aplikácia na evidenciu pracovných výkazov online. Uložené dáta sú kdekoľvek a ihneď k dispozícií pre spracovanie v účtovníctve a pre vyhotovenie miezd alebo fakturácie služieb. Odpadá papierové vypisovanie výkazov a osobné odovzdávanie na ekonomický úsek.
Čo zahŕňa tento softvér?
 • Vytvorenie výkazov prác online pomocou webovej aplikácie v mobiloch a v tabletoch
 • Online potvrdenie výkazov zodpovednou osobou – overenie heslom
 • 3 úrovne prístupov :
   1. Pracovníci – nahrávanie pracovných záznamov v jednoduchej, „user-friedly“ verzií
   2. Administrátor – prezeranie pracovných výkazov a kompletnej činnosti všetkých  pracovníkov
   3. Ekonomický úsek – prístup cez softvér Agro-Holding, tvorba miezd z dostupných výkazov, fakturácia služieb a analýza činností pracovníkov
 • Evidovanie iných parametrov (motohodiny, nafta, AdBlue, ... )
 • Využitie pre vnútropodnikové výkazy prác a fakturáciu služieb
 • Tvorba miezd a iné vnútropodnikové analýzy
 • Evidovanie záznamov o jednotlivých pracovníkoch a ich každodenných pracovných operáciach v materiálovom toku
     
Výhody
 • Možnosť použitia na všetkých platformách bez nutnosti inštalácie (Android, iOS, Windows), stačí iba internetové pripojenie
 • Odpadá papierové vypisovanie výkazov a ich osobné odovzdávanie
 • Výkazy sú prístupné pre administrátorov a pre ekonomický úsek ihneď po odoslaní pracovníkom – výrazné urýchlenie fakturácie služieb
 • Prehľad o vykonanej práci
 • Možnosť importovania získaných údajov do iných softvérov – prepojenie s ekonomickými softvérmi a s programom AgroCont
       
Návrat na obsah