ISAT-Podateľňa - www.isat.sk

Prejsť na obsah

ISAT-Podateľňa
Podávanie jednotnej žiadosti na priame podpory PPA

Podávanie žiadostí na poskytnutie priamych podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry od roku 2017 prebieha elektronicky. Žiadatelia si môžu zakreslovať svoje pozemky aj pomocou softvéru ISAT-Podateľňa, ktorá je kompletne kompatibilná a prepojená so štátnym softvérom GSAA, avšak obsahuje mnoho výhod:

Práca v režime offline, žiadne čakania na pripojenie do GSAA (pracovať môžete aj keď je GSAA nedostupná)

Prepojenie a importovanie hraníc z GPS prístrojov

Kompletný prehľad susediacich užívateľov pri zakreslovaní

Reálne zobrazenie nastavovaných výmer

Ukladanie zakreslených hraníc a kompletná záloha

Niekoľkonásobne väčšie priblíženie máp

Jednoduché poslanie alebo prevzatie hraníc od susediacich žiadateľov

Nonstop telefonické poradenstvo

Vaše otázky a pripomienky

Žiadne komentáre
 
 
 

Návrat na obsah