ISAT-Podateľňa - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


ISAT-Podateľňa
Podávanie jednotnej žiadosti na priame podpory PPA

Podávanie žiadostí na poskytnutie priamych podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry od roku 2017 prebieha elektronicky. Žiadatelia si môžu zakreslovať svoje pozemky aj pomocou softvéru ISAT-Podateľňa, ktorá je kompletne kompatibilná a prepojená so štátnym softvérom GSAA, avšak obsahuje mnoho výhod:

 Práca v režime offline, žiadne čakania na pripojenie do GSAA (pracovať môžete aj keď je GSAA nedostupná)

 Prepojenie a importovanie hraníc z GPS prístrojov

 Kompletný prehľad susediacich užívateľov pri zakreslovaní

 Reálne zobrazenie nastavovaných výmer

 Ukladanie zakreslených hraníc a kompletná záloha

 Niekoľkonásobne väčšie priblíženie máp

 Jednoduché poslanie alebo prevzatie hraníc od susediacich žiadateľov

 Nonstop telefonické poradenstvo
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky