ISAT, s.r.o.

- je organizácia, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti tvorby technicko-softvérovej podpory pri výrobe agrokomodít, poradenstvo a zavádzanie ekonomicky efektívneho systému hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií. >>> ďalej

AgroCont© - informačný systém

Informačný systém AgroCont© predstavuje jednoduchý počítačový program, ktorý umožňuje zhromažďovať a kontrolovať časovo dlhodobé záznamy a informácie o všetkých pracovných operáciách a materiálovom toku pri produkcii agrokomodít. >>> ďalej

AgroGPS© - informačné technológie

AgroGPS© - Efektívny systém hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií. Použitie informačných technológií predstavuje v súčasnosti určitú možnosť zníženia nákladov a zvýšenia efektivity hospodárenia na pôde. >>> ďalej

Zónové hnojenie

V súčasnej ekonomickej situácii hnojenie podľa skutočnej potreby vychádzajúcej z výsledkov rozboru pôdy si dnes málokto môže dovoliť. Po zadaní množstva financií, ktoré podnik môže vyčleniť na hnojenie fosforom a draslíkom je možné proporcionálne znížiť potrebu hnojenia.  Výsledkom je prerozdelenie aplikačných dávok hnojiva tak, že zóny pozemkov s relatívne vyššou zásobou sa z hnojenia vynechávajú. Hnojenie sa vykonáva iba v zónach s nižšou zásobou.

Takto zostavenú mapu zónového hnojenia vám vieme vložiť do navigačného systému traktora, na základe ktorej obsluha vie kde má a kde nemá aplikovať hnojivo. Celková investícia do navigačného systému traktora (PDA, MDA) neprekračuje výšku 600 EUR. Mnohokrát majú pozemky  omnoho jednoduchšie zóny obsahu živín, ktoré sú vymedzené zjavnými prirodzenými hranicami, ktoré vám vieme priamo na pozemkoch vytýčiť.  Vtedy nie je potrebná žiadna dodatočná technika na zónové hnojenie.

 

Ponúkame vám zhotovenie plánu zónového hnojenia s vymedzením častí pozemkov, ktoré vzhľadom na vaše finančné možnosti, nie potrebné hnojiť fosforom a draslíkom.

 

ISAT - ponuka

Kontakt

www.isat.sk
e-mail:
isat@isat.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Sídlo spoločnosti

Chrenovská 14, Nitra 949 01

Referencie