ISAT, s.r.o.

- je organizácia, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti tvorby technicko-softvérovej podpory pri výrobe agrokomodít, poradenstvo a zavádzanie ekonomicky efektívneho systému hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií. >>> ďalej

AgroCont© - informačný systém

Informačný systém AgroCont© predstavuje jednoduchý počítačový program, ktorý umožňuje zhromažďovať a kontrolovať časovo dlhodobé záznamy a informácie o všetkých pracovných operáciách a materiálovom toku pri produkcii agrokomodít. >>> ďalej

AgroGPS© - informačné technológie

AgroGPS© - Efektívny systém hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií. Použitie informačných technológií predstavuje v súčasnosti určitú možnosť zníženia nákladov a zvýšenia efektivity hospodárenia na pôde. >>> ďalej

Mapovanie variability obsahu živín

Pri odbere pôdnych vzoriek využívame systém záznamu geografickej polohy každej vzorky prostredníctvom GPS. Priradením obsahu jednotlivých prvkov k presnej geografickej polohe je možné získať presné mapy obsahu živín.  Výsledky  mapovania je možné zobraziť aj v kategóriách zásobenosti pôdy podľa kritérií stanovených vyhláškou 338/2005 Z.z. (MEHLICH III).  Tieto informácie poskytujú obraz o výskyte možnej variability obsahu živín, čo možno využiť na variabilné dávkovanie hnojív v rámci parciel.

Poskytujeme zhotovenie máp obsahu a zásoby živín vrátane pôdnej reakcie podľa produkčných blokov (LPIS) alebo honov, a to ako v tlačenej tak aj digitálnej forme

 

ISAT - ponuka

Kontakt

www.isat.sk
e-mail:
isat@isat.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Sídlo spoločnosti

Chrenovská 14, Nitra 949 01

Referencie