ISAT, s.r.o.

- je organizácia, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti tvorby technicko-softvérovej podpory pri výrobe agrokomodít, poradenstvo a zavádzanie ekonomicky efektívneho systému hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií. >>> ďalej

AgroCont© - informačný systém

Informačný systém AgroCont© predstavuje jednoduchý počítačový program, ktorý umožňuje zhromažďovať a kontrolovať časovo dlhodobé záznamy a informácie o všetkých pracovných operáciách a materiálovom toku pri produkcii agrokomodít. >>> ďalej

AgroGPS© - informačné technológie

AgroGPS© - Efektívny systém hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií. Použitie informačných technológií predstavuje v súčasnosti určitú možnosť zníženia nákladov a zvýšenia efektivity hospodárenia na pôde. >>> ďalej

Odber pôdnych vzoriek pre ASP

Agrochemické skúšanie pôd (ASP) predstavuje jedinečný zdroj údajov, na základe ktorých je možné efektívne manažovať hnojenie. Vyhláška 338/2005 Z.z. ustanovuje podnikateľom v poľnohospodárstve povinnosť raz za 6 rokov vykonať alebo zabezpečiť odber pôdnych vzoriek pre agrochemické skúšanie pôd (ASP). Na základe poznania stavu zásob živín pozemkov je možné racionálne regulovať hnojenie fosforom, draslíkom, resp. horčíkom, prípadne vápnenie podľa stavu pôdnej reakcie. Aktuálne výsledky ASP sú aj predmetom kontrol po získaní dotácií.

Poskytujeme kompletný výkon agrochemického skúšania pôd podľa uvedenej vyhlášky. Pre túto činnosť spoločnosť získala poverenie na výkon odberu pôdnych vzoriek pre agrochemické skúšanie pôd od Odboru pôdy a výživy rastlín ÚKSÚP.

Postkytujeme vysoko-výkonný odber pôdnych vzoriek použitím automatizovaného odoberača pôdnych vzoriek podľa požiadaviek metodiky ÚKSUP-u.

 

Odber pôdnych vzoriek terénnym vozidlom

 

Odber vzoriek je kľúčovou časťou, ktorá rozhoduje o konečnej výslednej hodnote ASP. Nekvalitný odber pôdnych vzoriek znehodnocuje výsledky chemického rozboru pôdnych vzoriek. Poskytujeme vysoko-výkonný odber pôdnych vzoriek hydraulickým odoberačom montovanom na korbe terénneho vozidla.  Vieme dosiahnuť výkonnosť v rozmedzí od 200 do 400 ha denne a to v závislosti od pôdnych podmienok, veľkosti a rozmiestnenia parciel.

 

 

 

Návrh optimálnej siete odberu vzoriek

 

Plošná rovnomernosť vzorkovania patrí k podmienke kvality odberu pôdnych vzoriek. Vykonávame odber v pravidelnej odberovej mriežke, vytvorenej po zmapovaní hraníc pozemku s využitím navigačného systému. Presné lokalizovanie odberových miest systémom GPS zároveň umožňuje v budúcom cykle vrátiť sa presne na to isté miesto odberu vzoriek, alebo práve naopak, danému miestu sa vyhnúť.

 

 

 

Vyhotovenie potrebnej dokumentácie pre UKSUP

 

Pôdne vzorky je potrebné odovzdať presušené, zabalené, riadne označené, tak ako si to vyžaduje metodika spoločne s potrebnou dokumentáciou pre ÚKSUP („Záznam o vzorke a výsledkoch agrochemického skúšania pôd“) vrátane mapovej prílohy (vyznačené odberové miesta na podklade ortofotomáp).

 

ISAT - ponuka

Kontakt

www.isat.sk
e-mail:
isat@isat.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Sídlo spoločnosti

Chrenovská 14, Nitra 949 01

Referencie