www.isat.sk

Prejsť na obsah

Vitajte na stránke spoločnosti ISAT, s.r.o.

Spoločnosť ISAT, s.r.o. je organizácia, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti  tvorby a programovania technicko-softvérovej podpory pri výrobe agrokomodít, poradenstvo  a zavádzanie ekonomicky efektívneho systému hospodárenia na pôde s  využitím informačných technológií.
V súčasnosti ponúka profesionálne služby prostredníctvom skúsených odborníkov a špičkovej techniky najmä pre podniky  poľnohospodárskej prvovýroby. Aktivity  spoločnosti sa opierajú o poznatky získané v  spolupráci s výskumnými inštitúciami, ktoré boli overené priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby, čo dokazuje spolupráca s mnohými poľnohospodárskymi podnikmi.

Produkty
Ponúkame nasledujúce softvéry

Prečo ISAT, s.r.o. ?
Spoznajte našu spoločnosť

Napísali o nás
Naši klienti o nás napísali


  • Dlhoročné skúsenosti v oblasti informačných technológií v
    poľnohospodárstve

  • Dôverujú nám veľké aj malé spoločnosti

  • Dynamicky sa rozvíjajúci kolektív s dlhoročnými skúsenosťami v
    oblasti poľnohospodárstva

  • Každoročné školenia pre našich klientov bezplatne
    (8 školení v rámci celého Slovenska)

  • Zastupujeme záujmy poľnohospodárov
Základné údaje o spoločnosti
Nájdete nás každý pracovný deň na pobočke od 07:00 do 16:00, telefonicky nás môžete kontaktovať kedykoľvek.

ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra


IČO : 35 951 265
DIČ : 2022047577
IČ DPH : SK2022047577


Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo:  17012/N-Zbl.  Deň zápisu 20.08.2005Návrat na obsah