Cenová ponuka - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Žiadosť o cenovú ponuku
Zistite cenu našich produktov jednoducho, rýchlo a nezáväzne

Vyplnením a odoslaním nasledujúceho formulára získate cenovú ponuku presne na Vašu mieru. Cenovú ponuku obvykle odosielame do troch dni od dňa prijatia formulára. Údaje označné "*" sú povinné, ale odporúčame vyplniť všetky údaje, keďže môžu ovplyvniť konečnú cenu.

Žiadosť o cenovú ponuku

 AgroCont - agronomická evidencia ISAT-Správca - mobilná aplikácia k softvéru AgroCont
 ISAT-Podateľňa - podávanie jednotnej žiadosti na PPA Evidencia zvierat
 Kataster_NET - evidencia pozemkov Vytýčenie hraníc pozemku
Údaje o žiadateľovi Správna farmárska prax GlobalGap
 Enviroment Integrovaná produkcia
 Ekológia Iné

 Zväz integrovanej produkcie hrozna a vína
 Zväz integrovanej produkcie ovocia
 Zväz integrovanej produkcie zelenín
Kontaktná osoba

V prípade akýchkoľvek problémov pri vyplnení formulára na vyžiadanie cenovej ponuky, kontaktuje prosím:
Ing. Žofia Ballonová, e-mail: ballonova@isat.sk, tel.: +421 911 761 127Návrat na obsah